XV Gala Finałowa

15 lat – tyle już trwa historia Świętokrzyskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Rok 2021/2022 był więc rokiem naszego małego jubileuszu. Historię tę zapoczątkował ksiądz Piotr Klimczyk, ówczesny prefekt Zespołu Szkół Katolickich i pomoc duszpasterska w parafii św. Józefa Opiekuna Rodziny w Kielcach. Nadal pragniemy kontynuować to dzieło, by nie zaprzepaścić włożonego przez księdza Piotra i wolontariuszy, trudu. Ten rok, podobnie jak poprzedni, w dużym stopniu był dla nas wyzwaniem w związku z pandemicznymi obostrzeniami. Bardzo cieszy nas jednak fakt, że pragnienie kultywowania tradycji kolędowej i chęć udziału w festiwalu przyczyniły się do tego, że po raz kolejny moglibyśmy to wydarzenie przygotować. W dniach 3-5 grudnia 2021 roku, w Zespole Szkół Katolickich odbyły się przesłuchania w 6 kategoriach. Wśród nich byłi soliści młodsi, soliści starsi, zespoły i schole do lat 13 i powyżej lat 13, zespoły ludowe i chóry. W ciągu 3 dni szanowne jury przesłuchało 91 podmiotów. Po pierwszym etapie przesłuchań wyróżnionych zostało 11 solistów i 11 zespołów. Punktem kulminacyjnym festiwalowych zmagań każdego roku jest Gala Finałowa. W tym roku, wracając do korzeni, decyzją księdza biskupa Jana Piotrowskiego, 30 grudnia 2021 roku zgromadziliśmy się w Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodziny „tam gdzie wszystko jest zaczęło”, by podsumować i wyróżnić finalistów. Spośród 22 nagrodzonych szanowne jury udzieliło 8 wykonawcom nominacji reprezentowania naszego rejonu na Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Wielką radością jest dla nas fakt, iż z 8 nominowanych, 3 naszych przedstawicieli zajęło w konkursie międzynarodowym czołowe miejsca. Byli to Apolonia Jakubczyk, Venatores Tempus i Ensemble. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym. Każdy festiwal, również nasz ma swoich „Aniołów Stróżów”, bez których bardzo trudno byłoby przygotować, przeprowadzić i nagrodzić finalistów. Słowa wdzięczności kierujemy do księdza biskupa Jana Piotrowskiego, który każdego roku, zarówno swoją obecnością, patronatem honorowym i wsparciem materialnym pomaga nam tworzyć to dzieło. Dziękujemy wszystkim, który w jakikolwiek sposób, czy to poprzez udział w festiwalu, wsparcie materialne, patronat honorowy, bądź też cichą, wolontariacką pomoc tworzą to dzieło.